ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.Adatkezelő

Neve: Deltamark Kft.

Cím: 2440 Százhalombatta, Kossuth Lajos utca 8.             

Adószáma:12561870-2-13

Cégjegyzékszáma:13-09-086619

E-mail:      deltamark@deltamark.hu     

Adatkezelő képviselője: Megyesi Mária

Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége:     adatvedelem@deltamark.hu    

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.deltamark.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 

2.Adatkezelés célja

2.1Szerviz szolgáltatás nyújtása természetes személyeknek

Szerviz szolgáltatás, ügyfelek azonosítása, kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződéskötés, kapcsolattartói adatok kezelése. Munkalap kezelés.  Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre:  Név, cím, email cím, telefon, gépjármű egyedi azonosítói,

Adatkezelés tervezett határideje : Szolgáltatás teljesítését követően  a hozzájárulás visszavonásáig. A  számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.&(2) bekezdése alapján 8 évig  

 

2.2Kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Műszaki vizsga, hatósági vizsgálat, szolgáltatások nyújtása a vevőknek és azokkal kapcsolatos ügyintézés szevezeten belüli ügyintézéssel vagy külső megbízott által
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a garancia és vizsgálati szolgáltatások teljesítése érdekében adatot kezelni

A kezelt adatok köre:  Név, telefonszám, cím, gépjármű egyedi azonosítói

Adatkezelés tervezett határideje : A szolgáltatás teljesítését követően a hozzájárulás visszavonásáig.

 

2.3Szolgáltatás nyújtása Jogi személyeknek

A szervezet által jogi személyeknek nyújtott szolgáltatások esetében a jogi személyek kapcsolatartói adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatás nyújtásával összefüggő kapcsolattartói adatok kezelés

A kezelt adatok köre:  Név,  email cím, telefon,

Adatkezelés tervezett határideje : A szolgáltatás teljesítését követően a hozzájárulás visszavonásáig.

 

2.4Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre:  Számlázási név és cím,  gépjármű egyedi azonosítói

Adatkezelés tervezett határideje számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.&(2) bekezdése alapján 8 évig, a papíralapú munkalapokat, és árajánlatokat 1 évig 

 

2.5Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre:  e-mail

Adatkezelés tervezett határideje : Visszavonásig

 

2.6 - Egyedi vevői igények nyílvántartása

Az adatkezelő az egyedi vevői igényekrők és egyedi vevői kérésekről feljegyzést készít
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke az egyedi vásárlói igényeket, kéréseket nyilvántartani.  

A kezelt adatok köre:  Név, telefonszám,e-mail cím, gépkocsi egyedi azonosítói

Adatkezelés tervezett határideje :  Az Érintett tiltakozásáig.

 

2.7- Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:  Név, cím

Adatkezelés tervezett határideje : A partneri szerződés megszüntetését követően a hozzájárulás visszavonásáig.

 

2.8Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása,  a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre:  Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje : A  szerződés megszüntetését követően a hozzájárulás visszavonásáig  

 

2.9GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

Adatkezelés tervezett határideje : Nem selejtezendő

 

2.10Ajánlatkérés kezelése

A Szervezet központi email címére érkező kérdése, ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre:  Név, cím, -email cím, telefon,  gépjármű egyedi azonosítói

Adatkezelés tervezett határideje : Ajánlatkérés beérkezésétől számított 1. év, vagy az Érintett tiltakozásáig.

 

2.11Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

A Szervezetnél bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás

A kezelt adatok köre: a  vásárlási bizonylat a könyvelés része

Adatkezelés tervezett határideje : 8 év

 

2.12Jogi kötelezettség vállalások nyilvántartása

Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó és a kezességet vállaló személy adatait nyilvántartani a jogi kötelezettség vállalásokkal kapcsolatosan

A kezelt adatok köre:  Név, cím, email cím, telefon

Adatkezelés tervezett határideje : Az adatkezelés végét követő 4. év március utolsó munkanapja.

 

2.13A jövőben telepítésre kerülő elektronikus video megfigyelő rendszer üzemeltetése

Az Adatkezelő telephelyének biztonsági megóvása, az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása, az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása, az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - A hozzájárulás cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére belépés  a területre

A kezelt adatok köre:  A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)

Adatkezelés tervezett határideje : 3 nap

 

2.14Panaszkönyv kezelés

Panaszkönyv kezelés, Az adatkezelő telephelyen lévő panaszkönyv
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség

A kezelt adatok köre:  Név, cím, telefonszám, e-mail cím,  alírás

Adatkezelés tervezett határideje : 5 év

 

3.Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja. 

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. 

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

 

4.Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

 

5.Érintettek köre

A www.deltamark.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.

 

6.Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 

7.Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

 

8.Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbíthatja az adatokat.

A címzettek kategóriái:  könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, meghatalmazás alapján akkreditált műszaki vizsgáztató hely, Hatóság

 

9.Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A jövőben rögzítésre kerülhető  felvételeket az adatkezelő a 8.pontban megjelölt Hatóság kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A jövőben telepítésre kerülő elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi folyamatgazda, az Ügyvezetők, az IT üzemeltető, Hatóság  férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi folyamatgazdától írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol. 

 

9.1A jövőben telepítésre kerülő elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható.  A Érintettnek az Adatvédelmi folyamatgazdánál írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő   1 évig tárol.

 

10.Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

 

11.Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

 

11.1A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

 

11.2Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

 

11.3Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 

12.Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő a jövőben esetlegesen keletkező elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

 

13.Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

 

14.Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 

15.Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a jövőben használhatja Google Analytics szolgáltatást az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá a jövőben használhatja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások jövőbeni felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi jövőbeni felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

16.Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infotörvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

 

17.Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,

Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2018.május 25.